1
2
3
4
5

Vind uw bijbel in slechts 5 stappen!

Kies de vertaling:


NBV

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is in oktober 2004 gepubliceerd en is de nieuwste, Nederlandse bijbelvertaling. Het betreft een interconfessionele vertaling, wat inhoudt dat de NBV door én voor mensen met een verschillende geloofsachtergronden is gemaakt.
Het protestantse Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS) hebben hierbij samengewerkt. De vertalers en de meelezers (zij die kritiek leverden, die vervolgens weer werd verwerkt in een verbeterde versie) kwamen uit allerlei kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen. Het Oude Testament is ook meegelezen door joodse gelovigen. Verder werkten er Vlamingen mee, zodat de NBV ook voor onze zuiderburen bruikbaar zal zijn.

HSV

De Herziene Statenvertaling (HSV) is een vertaling verschenen in december 2010 met als doel het gangbaar maken van de Statenvertaling voor de komende generaties. Door de Statenvertaling te herzien streeft men ernaar om de verstaanbaarheid te vergroten. Het project van de herziening is uitgevoerd door de Stichting Herziening Statenvertaling en heeft in totaal ruim tien jaar in beslag genomen.

NBG

De NBG-vertaling uit 1951 is een breed aanvaarde bijbelvertaling in Nederland. In 1926 gaf het Nederlands Bijbelgenootschap opdracht om deze vertaling te maken. De complete tekst was gereed in 1951.
De vertaling blijft qua woordgebruik dicht bij de grondtaal en de keus voor Nederlandse begrippen probeert zowel voor de klassiek ingestelde lezers als voor meer eigentijdse gebruikers betrouwbaar te zijn. Schrijvers, journalisten en anderen die een citaat uit de bijbel willen geven, hebben daarvoor jarenlang deze vertaling gebruikt.

Statenvertaling

De synode van Dordrecht tussen 1618 en 1619 heeft besloten tot het maken van de Statenvertaling. De Statenvertaling verscheen in 1637 en was de eerste, volledige vertaling uit de grondtalen in het Nederlands.
Het boek werd in alle gewesten in kerk, school en huisgezin gelezen en herlezen. Hij beïnvloedde daardoor niet alleen de taal die gebruikt werd bij het preken, maar ook de schrijftaal en de volkstaal. De Statenvertaling wordt nog steeds gewaardeerd als tekst die dichtbij het oorspronkelijke Grieks, Aramees en Hebreeuws is gebleven en als tekst die klassiek over komt.

Statenvertaling editie 1977

Deze versie van de Statenvertaling is nagenoeg identiek aan de oorspronkelijk Statenvertaling (Zie hierboven). Het enige verschil is, dat de al te gedateerde woorden iets zijn aangepast.

Willibrordvertaling

De Willibrordvertaling is een Nederlandstalige Bijbelvertaling van de Katholieke Bijbelstichting. Ze werd in opdracht van de Rooms-Katholieke Kerk geschreven ter vervanging van de Petrus Canisius-vertaling.
De Willibrordvertaling bevat het gehele Oude Testament, rechtstreeks vertaald uit de Hebreeuwse grondtekst. De Bijbelboeken staan in de volgorde zoals gebruikelijk binnen de Rooms-Katholieke traditie. De deuterocanonieke boeken staan bijgevolg verwerkt tussen de boeken van het Oude Testament. De Deuterocanonieke boeken, die bij de protestanten Apocriefen worden genoemd, zijn vertaald uit de Griekse grondtekst (Septuaginta) of uit Aramese teksten. Soms heeft men ook uit beide talen vertaald.

Groot nieuws

De Groot Nieuws Bijbel is een Bijbelvertaling in omgangstaal, vooral bedoeld voor niet-kerkelijke lezers. Het is nadrukkelijk de bedoeling van de vertalers geweest om een vertaling te maken die voor 'iedereen' begrijpelijk is.
De Groot Nieuws Bijbel is een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap in samenwerking met de Katholieke Bijbelstichting. Kenmerkend voor deze vertaling is dat voor de vertalers de leesbaarheid voorop stond, waardoor soms kleine betekenisverschillen met de oorspronkelijke tekst zijn ontstaan.

Het boek

Het Boek is een hertaling van de Bijbel. In plaats van de originele Hebreeuwse en Griekse tekst woord voor woord te vertalen, worden de verhalen verteld voor mensen van deze tijd met taal, woordspelingen en uitdrukkingen van nu, wat de makers een gedachte-voor-gedachte-vertaling noemen.
Het Boek is in 1984 voor het eerst in het Nederlands verschenen onder redactie van de familie Rademaker, die in dienst was van de International Bible Society Nederland (IBS).

Jongerenbijbel

De Jongerenbijbel is de nieuwe Bijbelvertaling (NBV), met speciale extras en uitleg voor jongeren.
Deze Bijbel is ontstaan uit een samenwerking van de EO-Ronduit en het Nederlands Bijbelgenootschap en door Frank van der Velde, Wim Grandia en Bert de Jong. Vanaf najaar 2002 is er aan de Jongerenbijbel gewerkt en in 2006 was de Jongerenbijbel gereed.

Kerkbijbel

Een kerkbijbel heeft een wat groter formaat, wat gunstig is voor de (voor)leesbaarheid.

Huwelijksbijbel

Een huwelijksbijbel is een speciale uitgave die aan een bruidspaar overhandigd wordt tijdens een huwelijksinzegening. In deze bijbel, ook wel trouwbijbel genoemd wordt, wordt de trouwtekst geschreven.

Huisbijbel

Een huisbijbel heeft een wat groter formaat, wat gunstig is voor de (voor)leesbaarheid.

Seniorenbijbel

Een bijbel speciaal voor senioren.

Kinderbijbel

Een kinderbijbel is een vereenvoudigde versie van de normale bijbel, het is normaalgesproken een voorleesbijbel voor ouders die hun jongeren over de verhalen in de bijbel willen vertellen en hen iets willen meegeven waar ze in de toekomst hun geloofsuiting op kunnen baseren.
In de kinderbijbel staan meestal veel afbeeldingen van personen en gebeurtenissen zodat het wat opvrolijkt, de taal die in de kinderbijbel gebruikt wordt is vereenvoudigd zodat het makkelijker te begrijpen is voor de jongeren.

Software

De bijbel in digitale vorm, voor Windows en Mac.